Szkoła News

Terminy oraz kryteria rekrutacji do przedszkola

i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023