Szkoła News

Informujemy, że w związku z trwającym strajkiem nauczycieli

odwołuje się zebranie z rodzicami w dniu 11 kwietnia 2019r.