Szkoła News

DOŻYWIANIE UCZNIÓW W SZKOLE REALIZOWANE BĘDZIE

OD 18.01.2021 – 25.06.2021

po przywróceniu w placówkach oświatowych nauki stacjonarnej.

RODZICE, KTÓRYCH DZIECI KORZYSTAJĄ

Z DOŻYWIANIA FINANSOWANEGO PRZEZ

MGOPS PROSZENI SĄ O SKŁADANIE WNIOSKÓW W MGOPS W KOBYLINIE,

AL. POWST. WLKP. 47, BIURO NR 2.