"Dumni z Polski"

"Dumni z Polski" to ogólnopolski  program edukacyjny finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego organizatorem jest Fundacja Życie, a celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży.

Nasza szkoła została zakwalifikowana i zaproszona do udziału w programie "Dumni z Polski". W dniach 1-4 grudnia uczniowie klas 4 – 8 uczestniczyli w zajęciach zdalnych za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Program obejmował przeprowadzenie dwóch lekcji  dla każdej klasy w ciekawej, atrakcyjnej dla uczniów formie, urozmaiconej  filmami, quizami i ćwiczeniami. Zajęcia prowadzone były przez p. Cezarego  Ernesta Michałowskiego z Centrum Analiz Strategicznych w Kancelarii Premiera. W czasie lekcji poruszano różnorodne  problemy dotyczące między innymi szacunku do wartości, tj. równość, tolerancja, empatia czy ekologia. Uczniowie dowiedzieli  się również jakie prawa i obowiązki ma obywatel oraz gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa.

Po zakończonych zajęciach z edukacji obywatelskiej szkoła otrzymała certyfikat, który potwierdza jej udział w ogólnopolskim programie "Dumni z Polski".

Aleksandra Paluszkiewicz