Dziennik elektroniczny

Statystyki

stat4u

Zdrowie

Innowacje pedagogiczne

Książki naszych marzeń

Narodowy Program

Lepsza Szkoła

Facebook

Hala Sportowa

Przedszkole

UKEMI na FB

ORLIK 2012

Wznowienie zajęć w szkole od 18 maja 2020 r.Drukuj

Wznowienie zajęć w szkole od 18 maja 2020 r.

Znowelizowane przepisy rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, umożliwiają od  18 maja br. prowadzenie bezpośrednich zajęć  rewalidacyjnych dla dzieci. Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz umożliwiamy uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach. Przygotowaliśmy dodatkowe wytyczne związane z organizacją zajęć rewalidacyjnych, opieką dla dzieci z klas I-III i organizowaniem konsultacji na terenie szkoły. Zainteresowani rodzice i uczniowie klas ósmych zostali już zapoznani z procedurami obowiązującymi przy organizacji wyżej wymienionych zajęć.

Dyrektor szkoły określił szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć opiekuńczych i dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  w świetlicy będą trwały od 6.30-14.00, a będzie prowadzić je wychowawca świetlicy szkolnej i w miarę możliwości inni – nauczyciele. Szczegółowe procedury w zakładce - ŚWIETLICA

Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów. Został przygotowany ich harmonogram oraz w porozumieniu z nauczycielami ich organizacja. Wszyscy uczniowie klas ósmych otrzymali dokładny plan konsultacji oraz procedurę udziału w nich.  Od poniedziałku plan konsultacji, oraz szczegóły udziału w nich, będzie dostępny na stronie szkoły w zakładce - KONSULTACJE.

Przypominam, że konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. Zachęcam aby uczniowie korzystali z możliwości bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, mają  możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji. Dla uczniów spoza Kobylina będzie zorganizowany w miarę możliwości dojazd do szkoły.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli również możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. O formie i terminach tych konsultacji poinformujemy w przyszłym tygodniu.

Jeżeli wyrażają Państwo chęć uczestnictwa Państwa dzieci w zajęciach rewalidacyjnych czy dołączenia do grupy świetlicowej, proszę o kontakt ze szkołą.  tel. 65 548 24 32

Mariola Wojciechowska

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2020 DOBIEGŁ KOŃCADrukuj

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2020 DOBIEGŁ KOŃCA

Tydzień Bibliotek – ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, organizowana od 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Akcja odbywa się zawsze w maju, a imprezy rozpoczynają się 8 maja w Dniu Bibliotekarza. 

Tydzień Bibliotek 2020, bez precedensu w swojej historii odbywał się wyłącznie w przestrzeni wirtualnej.

Tegoroczne hasło obchodów Tygodnia Bibliotek brzmiało „Zasmakuj w bibliotece". Biblioteka szkolna zaprosiła uczniów klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej do wzięcia udziału w konkursie plastyczno - informatycznym promującym czytelnictwo i bibliotekę. Uczestnicy konkursu zaprezentowali własne pomysły i ciekawe wykonanie. Pojawiły się: prezentacje, plakaty afisze. Wszystkie prace zasługują na wyróżnienie. Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział i piękne wykonanie prac.

Anna Andrzejak

nauczyciel bibliotekarz

PRACE UCZNIÓW:

Zasady korzystania z hali sportowej i boisk przy Zespole Szkoła Podstawowa i PrzedszkoleDrukuj

Szkoła News
 1. Uzgodnienie terminu korzystanie z hali odbywa się telefonicznie pod nr tel. 537-006-364 – kierownik hali.
 2. W hali sportowej zgodnie z zaleceniami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów może przebywać w tym samym czasie 24 osoby korzystające + 2 trenerów, na boisku piłkarskim 14+2 trenerów, na boisku wielofunkcyjnym 14+2 trenerów.
 3. W momencie dotarcia na obiekt obowiązuje zasłanianie twarzy, natomiast przebywając na płycie nie ma obowiązku zakrywania twarzy.
 4. Obowiązuje dezynfekcja rąk wchodzących i opuszczających obiekt oraz utrzymanie dystansu między osobami.
 5. Osoby korzystające z hali przychodzą przebrane , obowiązuje tylko zmiana obuwia na sportowe.
 6. W trakcie korzystania z hali sportowej brak będzie możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC).
 7. Zaleca się korzystanie z osobistego sprzętu sportowego.
 8. Dezynfekcja urządzeń będzie odbywać się po każdym użyciu i po każdej grupie.
 9. Po każdej grupie ćwiczącej wyznaczona jest 15 minutowa przerwa.
 10. Następna grupa ćwicząca wchodzi dopiero po wykonanej dezynfekcji.
 11. Wszystkie czynności są przeprowadzone w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo przebywających na obiekcie.
 12. W budynku hali sportowej należy przestrzegać regulaminu obiektu i stosować się do poleceń pracowników hali.

W hołdzie Św. Janowi Pawłowi II z okazji 100 rocznicy urodzinDrukuj

W hołdzie Św. Janowi Pawłowi II z okazji 100 rocznicy urodzin

Dzisiaj obchodzimy 100. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II. Nasi uczniowie pamiętali

o tym szczególnym dniu i uczcili go w taki sposób: 

https://youtu.be/B0CbQYGoYj8

Wojewódzki Konkurs Plastyczny "z rodziną najlepiej"Drukuj

Szkoła News

Szanowni Państwo,

Wojewoda Wielkopolski wraz z Radą Rodziny oraz Wielkopolskim Kuratorem Oświaty zapraszają dzieci i młodzież ze szkół podstawowych województwa wielkopolskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. Z rodziną najlepiej.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 1 czerwca 2020 r. w Dniu Dziecka, a zwycięzcy zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami.

______________________________________________

Załączniki:

4,889,762 unikalnych wizyt