Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile 2022
Dodane przez Anita dnia Maj 12 2022 07:54:24

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kobylinie klas 7-8 po raz drugi wzięli udział w Akcji Żonkile organizowanej przez Muzeum POLIN. W tym roku akcja w naszej placówce polegała na przeprowadzeniu cyklu zajęć poświęconych problematyce żydowskiej.
Tematem przewodnim tegorocznej akcji była miłość. Należy również pamiętać także o niezwykle ponadczasowych i uniwersalnych – stanach emocjonalnych czy postawach mających z miłością wiele wspólnego: empatii, wrażliwości na krzywdę innych, poświęcenia na rzecz potrzebujących. Pięknie ilustrują to słowa Edelmana: "Nienawiść jest łatwa. Miłość wymaga wysiłku i poświęcenia".


Treść rozszerzona

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kobylinie klas 7-8 po raz drugi wzięli udział w Akcji Żonkile organizowanej przez Muzeum POLIN. W tym roku akcja w naszej placówce polegała na przeprowadzeniu cyklu zajęć poświęconych problematyce żydowskiej.
Tematem przewodnim tegorocznej akcji była miłość. Należy również pamiętać także o niezwykle ponadczasowych i uniwersalnych – stanach emocjonalnych czy postawach mających z miłością wiele wspólnego: empatii, wrażliwości na krzywdę innych, poświęcenia na rzecz potrzebujących. Pięknie ilustrują to słowa Edelmana: "Nienawiść jest łatwa. Miłość wymaga wysiłku i poświęcenia".
Marek Edleman ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami. Żółty żonkil stał się symbolem zbiorowej pamięci.
Uczniowie klas siódmych i ósmych także wykonali papierowe żółte żonkile, które zostały umieszczone na gazetce szkolnej, związanej z historią powstania w getcie warszawskim, które jak wiemy wybuchło 19 kwietnia i trwało do 16 maja 1943 roku.
Na lekcjach historii zostały przedstawione najważniejsze fakty dotyczące utworzenia gett w Polsce oraz samego powstania w getcie warszawskim. Dodatkowo uczniowie wysłuchali opowiadania Marcina Szczygielskiego pt. „Prawdziwi przyjaciele” na podstawie którego uzupełniali karty pracy. Opowiadanie przypomina znaną prawdę, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie.
Następnie uczniowie poznali historię mniejszości żydowskiej mieszkającej przed II wojną światową w Kobylinie. Udali się wraz z nauczycielem w miejsca związane z historią Żydów (miejsca zamieszkania, miejsce gdzie znajdowała się synagoga, szkoła żydowska, kirkut- cmentarz żydowski). Ostatnim punktem było złożenie hołdu wszystkim mieszkańcom Kobylina pochodzenia żydowskiego na tutejszym kirkucie.
Warto przypomnieć, że akcji od początku towarzyszy hasło "Łączy nas pamięć", które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami. Wierzymy, że pamięć o przeszłości jest jedną z nadrzędnych wartości, które nas jednoczą i nadają nam wspólną tożsamość – niezależnie od światopoglądu czy sympatii politycznych.
Alicja Grzempowska