Rozeznanie cenowe na zakup i dostawę art. spożywczych
Dodane przez admin dnia Listopad 19 2020 11:21:22

Ogłoszenie o przeprowadzanym „Rozeznaniu cenowym”

z dnia 19.11.2020 roku

 

Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole

ul. 3-go Maja 9 63-740 Kobylin

tel. 65-548-24-32

 

zaprasza do wzięcia udziału w przeprowadzanym

„Rozeznaniu cenowym” na:

zakup i dostawę

żywności do kuchni przedszkolnej

przy naszym Zespole

 

Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane w okresie od 2.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Formularz ofertowy wraz z wykazem asortymentowym udostępnia się na stronie internetowej Zespołu Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole www.spkobylin.pl lub formularz można odbierać w dni robocze w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie Zespołu, w godz. 715 - 1515

 

Miejsce i termin składania ofert:

- sekretariat Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole ul. 3-go Maja 9, 63-740 Kobylin do 4 grudnia br.

W wyniku niniejszego postępowania z dostawcą oferującym najkorzystniejsze ceny zostanie zawarta umowa zakupu i dostawy artykułów spożywczych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

 

Załączniki:

Formularze rozeznania cenowego tutaj!