W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań  na koronawirusa zobowiązana jestem przekazać Państwu poniższe informacje. Proszę rozmawiać z dziećmi w domu na temat przestrzegania zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

Proszę nie posyłać przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola i szkoły.

Jeżeli wrócili Państwo i dzieci z terenów występowania koronawirusa i macie objawy grypopodobne, powiadomcie o tym fakcie bezzwłocznie najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoście się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Jeżeli macie Państwo dziecko do 8 roku życia, to w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły należy się Wam zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. A Ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia  społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, - DzU z 2017, poz. 1368).

Jeżeli nie mieli Państwo i dzieci, kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.

W przypadku dodatkowych wątpliwości proszę dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformować o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Dyrektor

Mariola Wojciechowska