Uprzejmie informujemy, że dnia 23 marca br.

upłynął termin składania wniosków o przyjęcie

dzieci do Przedszkola w Kobylinie.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej Przedszkola - 

lista dostępna tutaj !

 

Do dnia 10 kwietnia na stronie Przedszkola

będzie zamieszczona lista

kandydtaów PRZYJĘTYCH

i kandydatów NIEPRZYJĘTYCH.