Lipiec 06 2020 04:56:03
GłównaKontakt

Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie
Informacje

Przedszkole w Kobylinie wchodzi w skład Zespołu Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole. Mimo, że organizacyjnie przynależymy do Zespołu /jeden, wspólny statut/, to jesteśmy samodzielną jednostką budżetową, obsługiwaną przez księgowość wspólną dla wszystkich placówek oświatowych w gminie. W przedszkolu funkcjonuje oddzielna Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.

Przedszkole jest czynne od 6.45 do 15.45 dla dzieci zapisanych na 9 godzin i od 8.00 do 13.00 dla dzieci zgłoszonych na 5 godzin.

Dzieci korzystają z jednego posiłku – jest to obiad. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 4,00 zł. Za czas przebywania dziecka w przedszkolu poza bezpłatne 5 godzin rodzice wnoszą opłatę w wysokości 1 zł za pełną godzinę.

W przedszkolu funkcjonuje osiem oddziałów, które organizowane są wg kryterium wiekowego.

W  roku szkolnym 2019/2020 do naszej placówki uczęszcza 192 dzieci.

Na terenie naszego miasta jest tylko jedno przedszkole, uczęszczają do niego również dzieci z okolicznych wiosek, przynależących do naszej gminy. Koszt dowozu dzieci do przedszkola pokrywa gmina.

Kadra pedagogiczna liczy 12 nauczycielek, w tym jedna katechetka i jeden lektor języka angielskiego -  w niepełnym wymiarze godzin. W przedszkolu zatrudnionych jest również  13 osób personelu pomocniczego, w tym jedna intendentka na ¾ etatu oraz dwie pomoce kucharki na ½ etatu.

Warunki lokalowe naszego przedszkola są bardzo dobre. Dysponujemy ośmioma dobrze wyposażonymi salami. Posiadamy też  bogato wyposażoną bibliotekę, która pełni również funkcję gabinetu pedagogiczno – logopedycznego. Korytarze są bardzo przestronne i wykorzystujemy je do organizowania różnych przedszkolnych uroczystości. Zaplecze kuchenne mieści się na parterze, jest połączone z piętrem – windą. Obok budynku przedszkola znajduje się plac zabaw.

Wychowankowie naszej placówki od kilku lat biorą udział w konkursach i przeglądach  organizowanych na terenie miasta i gminy, a także powiatu i województwa. Odnosimy sukcesy na Festiwalu Twórczości Dziecięcej o Tematyce Ekologicznej, w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej CZERWONAK.

Współpracujemy z placówkami oświatowymi, instytucjami oraz organizacjami na terenie miasta, gminy i powiatu. Przedszkolacy uświetniają swymi występami takie imprezy, jak: Dni Kobylin, Dożynki i uroczystości w Klubie Seniora. Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami.

Dbamy o to, by  zapewnić dzieciom jak najlepszą opiekę oraz warunki do bezpiecznego, prawidłowego rozwoju fizycznego i intelektualnego.

TOP
RSS