Lipiec 06 2020 04:48:43
GłównaKontakt

Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie
Ramowy rozkład dnia

645 – 800 - Schodzenie się dzieci w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w wybranych kącikach itp.

800 – 830 - Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w wybranych kącikach itp./ zajęcia dodatkowe

830 – 845 - Zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych.

845 – 955 - Ćwiczenia poranne/ zabawy inscenizowane przy piosence

955– 905 - Czynności higieniczno – sanitarne.

905– 930 - Śniadanie

930 – 1030 - Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowana przedszkolnego

1030 – 1120 - Aktywność ruchowa na powietrzu

1120 – 1130 - Czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu

1130 – 1200 - obiad, pobyt w toalecie i umywalni.

1200 – 1215  - kwadrans na bajkę

1215 – 1245 - Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, aktywność w wybranych kącikach, indywidualna praca z dziećmi

1245 – 1300 - Rozchodzenie się dzieci zgłoszonych na pobyt 5 – godz. do domu

1300 – 1545 - Rozchodzenie się dzieci w grupach połączonych. Zabawy dowolne wynikające z inicjatywy dzieci, zabawy i gry dydaktyczne, zabawy ruchowe ze śpiewem, dowolna działalność plastyczna. Organizowanie różnych zabaw przez nauczyciela jako stymulatora rozwijania aktywności i uzdolnień dzieci w sali i na powietrzu, indywidualne rozmowy na tematy bliskie dzieciom.

TOP
RSS