Lipiec 06 2020 03:53:04
GłównaKontakt

Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie
Prawa dziecka

PRAWA  DZIECKA W  NASZYM  PRZEDSZKOLU

 

Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a  w szczególności prawo do:

1. właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego dostarczającego różnorodnych bodźców, zgodnie z:

  • zasadami pracy z  małym dzieckiem,
  • potrzebami i możliwościami rozwojowymi ( w tym: z potrzebą badania, eksperymentowania, wyborem realizowanej aktywności poznawczej, wyborem zadań i sposobów ich rozwiązywania, zgłaszania własnych pomysłów),


2. zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,
3. wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań i zdolności, możliwości i potrzeby twórczej aktywności,
4. codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne,
5. nieskrępowanego uczestnictwa w  życiu przedszkola,
6. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby,
7. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
8. szacunku dla różnorodnych jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
9. poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności, akceptacji jego osoby,
10. przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,
11. stałej uwagi i opieki nauczyciela, opieki  ze strony innych pracowników przedszkola,
12. zabawy, współdziałania z innymi,
13. wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
14. racjonalnego żywienia,
15. regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego,
16. nagradzania wysiłku i osiągnięć,
17. znajomości swoich praw i obowiązków.

TOP
RSS