Lipiec 06 2020 04:09:56
GłównaKontakt

Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie
Obowiązki Dziecka

OBOWIĄZKI  DZIECKA


Dziecko uczęszczające do przedszkola ma obowiązek:


  1. stosowania się do przyjętych umów obowiązujących w grupie i w przedszkolu, ustalonych wspólnie z nauczycielką, że szczególnym uwzględnieniem reagowania na polecenia personelu przedszkola,
  2. bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych: dzieci i dorosłych,
  3. poszanowania godności osobistej innych: dzieci i dorosłych,
  4. uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, które dla niego wybrali rodzice, jednakże pod warunkiem wyrażenia przez dziecko chęci uczestniczenia w tych zajęciach.

 

Wielkim i odpowiedzialnym zadaniem wychowawczym rodziców, przedszkola czy też szkoły, nauczycieli, wychowawców jest kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych praw i obowiązków, rozwijania samodzielności w podejmowaniu decyzji, prezentacji własnych sądów, opinii i tolerancji wobec poglądów głoszonych przez innych.

Dziecko nie potrafi samo zadbać o siebie. Potrzebuje do tego rodziców, opiekunów, którzy powinni pomóc wszystkim dzieciom rozwinąć się i dojrzeć do właściwego sobie sposobu życia.

TOP
RSS