Lipiec 06 2020 04:34:02
GłównaKontakt

Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie
Kodeks przedszkolaka

KODEKS   PRZEDSZKOLAKA


W  naszej placówce,  we wszystkich grupach obowiązuje kodeks przedszkolaka ustalony wspólnie  z dziećmi .

Do obowiązków dziecka należy: 

 • Przestrzeganie ustalonych wspólnie z nauczycielami zasad i norm postępowania w grupie.
 • Słuchanie starszych.
 • Respektowanie poleceń nauczycielki.
 • Szanowanie godności swojej i innych.
 • Szanowanie cudzej własności.
 • Dbanie o bezpieczeństwo swoje i kolegów.
 • Troszczenie się o wspólne dobro, wygląd i estetykę sali.
 • Mówienie umiarkowanym głosem.
 • Pozostawianie krzesła blisko stolika, kiedy się od niego wstaje.
 • Odkładanie na swoje miejsce materiału użytego podczas pracy.
 • Czekanie na swoją kolej podczas zabawy i  rozmowy.
 • Stosowanie  zwrotów : proszę, przepraszam,  dziękuję, dzień dobry i do widzenia.
 • Dzielenie się zabawkami.
 • Sprzątanie po zabawie, odkładanie zabawek na swoje miejsce.
 • Mówienie prawdy.
 • Ustępowanie miejsca starszym.                            
 • Dbanie o higienę własną.
 • Szanowanie książek i zabawek.
 • Wywiązywanie się z powierzonych zadań
 • Udział w zajęciach, praca nad własnym rozwojem.

Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby nauczyć się wszystkiego co będzie mi potrzebne w szkole.

TOP
RSS