Zajęcia prowadzone są w ramach projektu Szkoła Ludzi Sukcesu

realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zajęcia:

  • zajęcia logopedyczne - Mariola Wojciechowska
  • zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. I - III - Teresa Grobelna, Arleta Elias
  • zajęcia rozwijające z fizyki - Adam Głuchowski
  • zajęcia rozwijające z chemii - Leszek Poniatowski
  • zajęcia rozwijające z biologii - Elżbieta Wojciechowska
  • zajęcia rozwijające z przyrody - Aleksandra Paluszkiewicz