Opiekę zdrowotną nad uczniami naszej szkoły sprawuje NZPiSOZ "Avicenna", Kobylin, ul. Grunwaldzka 2a. Higienistka pełni dyżur w budynku szkoły przy ul. 3 Maja we wtorki od 8.00 do 12.00, przy ul. Krotoszyńskiej w piątki od 8.00 dio 12.00.

Opiekę stomatologiczną realizuje NZON Centrum Usług Stomatologicznych Filia w Zdunach. Adres: ul. Łacnowa 26 (budynek SP), 63-760 Zduny. Stomatolog przyjmuje wg następującego grafiku:

  • Poniedziałek 8.00 - 13.00
  • Wtorek 8.00 - 13.00
  • Środa 8.00 - 13.00
  • Czwartek 13.00 - 18.00
  • Piątek 8.00 - 12.00

Telefon kontaktowy: 62 721 55 13