KADRA PEDAGOGICZNA

Lp. Nazwisko i imię Przedmiot
1. Adamiak Aneta język angielski
2. Andrzejak Anna biblioteka
3.
Bąkowska Dorota
matematyka
4.
Bąkowski Mirosław
informatyka, plastyka
5.
Czwojdzińska Emanuela
język polski
6. Dembska-Ferfecka Iwona informatyka, technika
7. Domaszewski Sławomir muzyka
8.
Elias Arleta
edukacja wczesnoszkolna
9. Flak Mirosław edukacja dla bezpieczeństwa
10. Gabryelczyk Róża edukacja wczesnoszkolna
11. Goryniak Małgorzata pedagog
12. Gospodarek Tadeusz
fizyka
13. Gozdek beata edukacja wczesnoszkolna
14. Grzempowska Alicja język polski, historia
15. Idziak Katarzyna
edukacja wczesnoszkolna
16. Idziak Zygmunt wychowanie fizyczne
17. Jankowska-Majnert Donata edukacja wczesnoszkolna, muzyka
18. Janura-Barteczka Danuta świetlica
19. Janura Łukasz język polski
20. Jakubek Monika logopedia
21. Jakubiak Małgorzata język niemiecki
22. Kempa Monika edukacja wczesnoszkolna
23. Konieczna Krystyna
religia
24. Konieczna Magdalena edukacja wczesnoszkolna
25. Lindner Janusz wychowanie fizyczne
26. Lindner Mariola pedagog
27. Majnert Sonia edukacja wczesnoszkolna
28. Majnert-Walkowiak Paulina edukacja wczesnoszkolna
29. Majorek-Pilujska Joanna język polski, świetlica
30. Molska Beata
język angielski
31. Nele Anna matematyka, muzyka
32. Nowak Marzena historia, technika
33. Paluszkiewicz Aleksandra przyroda
34. Poprawska Anita biblioteka
35. Rękosiewicz Lidia język niemiecki
36. Spruta Mariola język polski
37. Stawecka-Lisiecka Violetta chemia, matematyka
38. Teodorczyk Lidia wychowanie fizyczne
39. Wachowiak Robert wychowanie fizyczne
40. Wieczna Karolina geografia
41. Wojciechowska Elżbieta biologia
42. Wojciechowska Mariola logopedia
43. Wojciechowska Sylwia matematyka
44. Wolniewicz Barbara religia
45. Zarycka Agnieszka język angielski