KADRA PEDAGOGICZNA

Lp. Nazwisko i imię Przedmiot
1. Adamiak Aneta język angielski
2. Andrzejak Anna biblioteka
3.
Biernat Anita
język polski
4.
Błaszczyńska Izabela edukacja wczesnoszkolna
5.
Czwojdzińska Emanuela
język polski
6. Dembska-Ferfecka Iwona informatyka, technika
7. Domaszewski Sławomir muzyka
8.
Elias Krzysztof
wychowanie fizyczne
9. Goryniak Małgorzata pedagog
10. Gospodarek Tadeusz
fizyka
11. Gozdek Beata edukacja wczesnoszkolna
12. Gozdek Karol edukacja dla bezpieczeństwa
13. Góral Agnieszka informatyka
14. Grobelna Teresa edukacja wczesnoszkolna
15. Grzempowska Alicja język polski, historia
16. Hauza Violetta edukacja wczesnoszkolna
17. Idziak Katarzyna
edukacja wczesnoszkolna
18. Idziak Zygmunt wychowanie fizyczne
19. Jankowska-Majnert Donata edukacja wczesnoszkolna, muzyka
20. Janura-Barteczka Danuta świetlica
21. Kempa Monika edukacja wczesnoszkolna
22. Konieczna Krystyna
religia
23. Konieczna Magdalena edukacja wczesnoszkolna
24. Lindner Janusz wychowanie fizyczne
25. Lindner Mariola pedagog
26. Majnert Sonia edukacja wczesnoszkolna
27. Majorek-Pilujska Joanna język polski, świetlica
28. Molska Beata
język angielski
29. Nele Anna matematyka, muzyka
30. Nowak Marzena historia, technika
31. Paluszkiewicz Aleksandra przyroda
32. Poniatowski Leszek matematyka
33. Poprawska Anita biblioteka
34. Rękosiewicz Lidia język niemiecki
35. Sitarz Iwona logopedia
36. Stawecka-Lisiecka Violetta chemia, matematyka
37. Wachowiak Robert wychowanie fizyczne
38. Wojciechowska Elżbieta biologia
39. Wojciechowska Mariola logopedia
40. Wojciechowska Sylwia matematyka
41. Wolniewicz Barbara religia
42. Zarycka Agnieszka język angielski