KADRA PEDAGOGICZNA

Lp. Nazwisko i imię Przedmiot
1. Andrzejak Anna biblioteka
2.
Bąkowska Dorota
matematyka
3.
Bąkowski Mirosław
informatyka, plastyka
4.
Czwojdzińska Emanuela
język polski
5. Dembska-Ferfecka Iwona informatyka, technika
6. Domaszewski Sławomir muzyka
7.
Elias Arleta
edukacja wczesnoszkolna
8. Elias Krzysztof wychowanie fizyczne
9. Flak Mirosław edukacja dla bezpieczeństwa
10. Gabryelczyk Róża edukacja wczesnoszkolna
11. Głuchowski Adam fizyka
12. Goryniak Małgorzata pedagog
13. Grobelna Teresa
edukacja wczesnoszkolna
14. Grzempowska Alicja język polski, historia
15. Hauza Violetta edukacja wczesnoszkolna
16. Idziak Zygmunt wychowanie fizyczne
17. Jankowska-Majnert Donata edukacja wczesnoszkolna, muzyka
18. Janura-Barteczka Danuta świetlica
19. Janura Łukasz język polski
20. Jakubek Monika logopedia
21. Jakubiak Małgorzata język niemiecki
22. Konieczna Krystyna
religia
23. Konieczna Magdalena edukacja wczesnoszkolna
24. Lindner Janusz wychowanie fizyczne
25. Lindner Mariola pedagog
26. Majnert-Walkowiak Paulina edukacja wczesnoszkolna
27. Majorek-Pilujska Joanna język polski, świetlica
28. Molska Beata
język angielski
29. Nawrot Sergiusz religia
30. Nele Anna matematyka, muzyka
31. Nowak Marzena historia, technika
32. Ogłoza Marek religia
33. Paluszkiewicz Aleksandra przyroda
34. Paterek Bernadeta geografia
35. Poniatowski Leszek matematyka
36. Poprawska Anita biblioteka
37. Rejek Hanna wiedz o społeczeństwie
38. Rękosiewicz Lidia język niemiecki
39. Robakowska Emilia religia
40. Spruta Mariola język polski
41. Wachowiak Robert wychowanie fizyczne
42. Wojciechowska Elżbieta biologia
43. Wojciechowska Mariola logopedia
44. Zarycka Agnieszka język angielski