Zapytanie ofertowe

Dyrektor Szkoły zaprasza do złożenia oferty na

„Zakup i dostawę materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”

Wartość zamówienia nieprzekraczająca kwoty wskazanej

w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp