Działania świetlicy w roku szkolnym 2022/2023

Witamy rodziców i dzieci w nowym roku szkolnym 2022/2023.

Świetlica czynna jest w godzinach 6:30 – 15:30

Opiekunem świetlicy jest pani Danuta Janura-Barteczka

Celem świetlicy jest zapewnienie i zorganizowanie uczniom opieki wychowawczej, warunków do relaksu i wypoczynku. Świetlica, jako wewnątrzszkolna komórka wspomaga i uzupełnia prace szkoły we wszystkich obszarach. Celem świetlicy jest m.in. rozwijanie zainteresowań plastycznych, literackich, muzycznych, teatralnych itp. Zagospodarowanie uczniom czasu wolnego, zapewnienie warunków do nauki, rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez zorganizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie, wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym, samodzielność w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań, kształtowanie nawyków kultury życia codziennego i dbaniu o estetykę otoczenia. 

Świetlica usytuowana jest na parterze szkoły. Znajduje się w sąsiedztwie Hali Środowiskowo – Sportowej oraz boiska sportowego „Orlik” (z których często korzystamy podczas zajęć). Świetlica szkolna obejmuje opieką uczniów z klas I – VI. Przeznaczona jest dla dzieci, które oczekują na rozpoczęcie lekcji lub po ich zakończeniu na powrót do domu. Funkcjonuje w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów.

Do dyspozycji mamy  dwie sale. Obie są urządzone tak, by uczniowie mogli w sposób bezpieczny i atrakcyjny spędzić czas wolny. Każda z sal pełni nieco inną funkcję. Pierwsza z nich przeznaczona jest do zabaw konstrukcyjnych, zajęć plastyczno-technicznych oraz gier stolikowych. W niej również dzieci bawią się przy muzyce, słuchają czytanych bajek i różnych audycji. Natomiast druga ma przeznaczenie na odpoczynek, relaks, naukę oraz miejsce do odrabiania zadań domowych.

Świetlica jest urządzona estetycznie, kolorowo, bezpiecznie. Znajdują się w niej tablice o charakterze dekoracyjnym, służące do eksponowania prac dzieci. Wyposażona jest w krzesła i stoliki do pracy, dywany, szafki, książki i czasopisma, telewizor, odtwarzacz DVD i VHS, radiomagnetofon z możliwością odtwarzania płyt CD. Dla najmłodszych dzieci przeznaczone są bajki, słuchowiska, zabawki oraz gry edukacyjne.

W ramach programu rządowego „Radosna szkoła” nasza świetlica otrzymała pieniądze przeznaczone na wyposażenie szkolnego miejsca zabaw w pomoce dydaktyczne. W związku z tym zostały zakupione:

- duże, miękkie klocki,

- kolorowe, miękkie piłki różnej wielkości,

- materac do zabaw,

- tory przeszkód,

- różne układanki,

- klocki,

- gry planszowe,

- zabawki dydaktyczne.

Zakupione przedmioty mają na celu umożliwić organizacje zabaw ruchowych, konstrukcyjnych, spełniają także funkcje edukacyjne. Pomoce te cieszą się dużą popularnością wśród dzieci. Chętnie z nich korzystają w czasie przeznaczonym na zabawę. Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom opieki przed lekcjami oraz po ich zakończeniu. Podczas pobytu uczniów na zajęciach obowiązuje ich Regulamin świetlicowy, który reguluje zachowanie i właściwe relacje z innymi.

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

- Przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa na świetlicy szkolnej, kulturalnego zachowania się, współdziałania w grupie, przestrzegania podstawowych zasad higieny, dbania o ład i porządek oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy

- Zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu

- Stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły

- Informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy

- Meldować wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie

- Aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych

- Ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie

Na zajęciach realizowane są zadania wychowawcze i dydaktyczne. Prowadzone są według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące i tygodnie. Dotyczą najbliższego otoczenia  dzieci, miejsca zamieszkania, rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Plan zajęć świetlicowych uwzględnia dni uroczyste, tematykę świąteczną, aktualne wydarzenia szkolne. W ramach działalności dydaktycznej świetlica umożliwia dzieciom odrabianie lekcji i pomoc uczniom słabszym.

Dzieci uczęszczające do świetlicy mają czas na dowolne zabawy, zgodne z ich zainteresowaniami. Odpowiednie zabawy wpływają na twórczość, wyobraźnię oraz aktywność poznawczą uczniów.