DYREKTOR ZESPOŁU

Szkoła Podstawowa i Przedszkole

Mariola Wojciechowska

 

Z-ca DYREKTORA ZESPOŁU

Szkoła Podstawowa i Przedszkole

Aleksandra Paluszkiewicz

 

Z-ca DYREKTORA ZESPOŁU

Szkoła Podstawowa i Przedszkole

Dorota Jackowska

 

Z-ca DYREKTORA ZESPOŁU

Szkoła Podstawowa i Przedszkole

Alicja Grzempowska