Kółko czytelnicze działa przy bibliotece już od kilku lat.

Są to zajęcia pozalekcyjne, których celem i zadaniem jest: 

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych i poznawczych poprzez udział w organizowaniu konkursów, gazetek, wystaw nowości książkowych, przedstawień i innych imprez i akcji bibliotecznych,

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień pisarskich poprzez pomoc w prowadzeniu kroniki szkoły i strony internetowej szkoły,

- rozwijanie zdolności plastycznych, recytatorskich, autorskich i organizacyjnych poprzez pomoc w organizacji imprez czytelniczych, m.in. pasowanie uczniów na czytelników biblioteki, Międzynarodowy dzień książki dla dzieci;

- poszerzanie swojej wiedzy o książce i bibliotece poprzez śledzenie nowości na rynku wydawniczym i dzielenie się tą wiedzą z innymi uczniami;

- nabywanie praktycznych umiejętności z zakresu techniki bibliotecznej poprzez wykonywanie prac bibliotecznych (m.in. klejenie, owijanie książek zniszczonych, porządkowanie czasopism, włączanie kart do katalogów alfabetycznego i rzeczowego),

- wypożyczanie uczniom klas młodszych podczas dyżurów w bibliotece w trakcie przerw,

- racjonalne i twórcze wykorzystanie wolnego czasu.

Do udziału w kółku czytelniczym zapraszamy wszystkich uczniów, którzy lubią czytać książki i dyskutować o nich oraz tych, którzy lubią odwiedzać bibliotekę i doradzać innym wybór literatury!