WYMIANA PARTNERSKA ZE SZKOŁĄ W JESEWITZ

We wrześniu 2003 odwiedzili naszą szkołę nauczyciele ze szkoły w Jesewitz  w Niemczech: ówczesna dyrektor szkoły p. Gisela Ledig oraz nauczycielki, p. Martina Lange i p. Kerstin Bröse. Jesewitz to niewielka miejscowość znajdująca się w Saksonii, 12 km od Lipska. Goście z Niemiec przybyli na zaproszenie p. Marioli Wojciechowskiej, która za pośrednictwem pana Wolfganga Eckerta, działającego w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, zainicjowała kontakty z niemiecką szkołą. Goście  zwiedzili szkołę, przedszkole i nasze miasteczko. Odwiedzili również ówczesnego burmistrza miasta i gminy Kobylin p. Jana Waleńskiego. Niemieccy goście oraz panie Mariola Wojciechowska i Lidia Rękosiewicz przeprowadzili liczne rozmowy na temat możliwości nawiązania współpracy pomiędzy placówkami edukacyjnymi z Kobylina i Jesewitz. Ich efektem było wspólne opracowanie umowy określającej i regulującej wymianę partnerską, która obejmuje kontynuację kontaktów korespondencyjnych między uczniami, prezentację realizowanych projektów, wzbogacanie i poszerzanie wiedzy o naszych krajach, regionach i gminach oraz spotkania grup uczniowskich.

Uzgodnienia dotyczące współpracy

Żyjemy w czasach niezwykłego rozwoju europejskiego kontynentu, jego różnorodnych wymiarów. Podkreśla to konieczność nowoczesnego przyswajania języków obcych i kładzie nacisk na stale rosnącą potrzebę bezpośrednich kontaktów z europejskimi partnerami w obszarze oświaty.

Należy założyć, że interkulturalne kompetencje i umiejętności są w przyszłości wyzwaniem w drodze do zjednoczonej Europy. Wymiana szkolna to wspaniała możliwość, aby te zdolności rozwijać. Uczniowie uczą się komunikacji językowej z zagranicznymi partnerami i biorą udział w ich codziennym życiu , oswajają się z ich kulturą i jednocześnie stają się bardziej świadomi swojej własnej. Uczą się tolerancji i akceptacji dla innych oraz pewnego i świadomego prezentowania własnej osobowości.

Partnerstwo poprzez wymianę korespondencji

Obie szkoły wspierają istnienie i rozwój wymiany korespondencyjnej. W końcowym etapie nauki w klasie III (wiek uczniów ok. 9 lat) dzieci ze szkoły w Jesewitz piszą listy do nieznanych uczniów w Kobylinie. Listy przekazuje szkoła. Nauczyciele w Kobylinie rozdają listy uczniom i troszczą się o dalszy rozwój korespondencji, która powinna stać się elementem zajęć lekcyjnych i nauki języka obcego

Wymiana projektów

W planie pracy obu szkół należy ustalić tematy projektów, które mogą być realizowane przez szkołę lub poszczególne klasy. Rezultaty tych działań zostaną  przekazane partnerskiej szkole.

Tematy projektów i formy ich realizacji oraz prezentacji wynikać będą z możliwości danej szkoły.

Wymiana szkolna

Każda szkoła przygotuje w ciągu roku szkolnego wizytę szkoły partnerskiej. Pierwsze odwiedziny grup uczniowskich miały miejsce wiosną 2003 r. i obejmowały początkowo 3 dni. Wkrótce czas trwania pobytu w partnerskiej szkole przedłużono do 4 dni. Przejazd organizują i finansują goście. Za noclegi, wyżywienie i opiekę odpowiedzialni są gospodarze (należy uwzględnić prośby gości), którzy przygotują także program wizyty.

Przy planowaniu i przeprowadzeniu naszej partnerskiej wymiany korzystamy od 10 lat ze wsparcia finansowego  Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z siedzibą w Warszawie. Korzystamy również z pomocy Burmistrza Miasta i Gminy. 

Lidia Rękosiewicz

Wymianę uczniów naszej szkoły z szkołą w Jesewitz wspiera:

Polsko – niemieckie spotkanie w Kobylinie: 12 lat owocnej współpracy

26 maja uczniowie Szkoły Podstawowej w Kobylinie oraz organizatorki i koordynatorki polsko – niemieckiej wymiany międzyszkolnej, pani Mariola Wojciechowska i pani Lidia Rękosiewicz, oczekiwali niecierpliwie na przybycie uczniów z Jesewitz. Nasi partnerzy przyjechali po godzinie trzynastej. Dzieciom towarzyszyli pani dyrektor Kerstin Bröse, wychowawczyni klasy czwartej pani Birgitt Kaluza oraz pan Łukasz Szenkiel –asystent językowy pracujący w szkole w Jesewitz. Po serdecznym powitaniu goście zjedli pyszny obiad przygotowany przez naszą kuchnię. Następnie zwiedziliśmy szkołę i przedszkole. Odwiedziliśmy też lodziarnię pana Hałasa, gdzie wszyscy zajadali się znanymi na całą okolicę lodami. O godzinie 16 rodziny goszczące odebrały dzieci z Niemiec. Tego dnia wszyscy spotkaliśmy się raz jeszcze w naszej hali sportowej. Spędziliśmy  tu bardzo aktywny wieczór. Panowie Zygmunt Idziak  i Janusz Lindner przygotowali dla naszych i niemieckich uczniów gry i zabawy sportowe. Zażarta rywalizacja przebiegała w mieszanych, niemiecko-polskich grupach. W przeprowadzeniu zaplanowanych konkurencji pomagał nam również pan Jakub Pernak. W tym czasie rodzice uczniów klas 4a i4b przygotowali pod kierownictwem pani dyrektor Marioli Wojciechowskiej smaczny posiłek dla zgłodniałych uczniów - zjedliśmy kiełbaski, sałatki, ciasto, owoce i słodycze. Wszystkim przybyłym i wspierającym nas tego dnia rodzicom serdecznie dziękujemy.

W środę razem z panią Anną Nele wyruszyliśmy do indiańskiej wioski w Józefowie, gdzie dobrze się bawiąc poznawaliśmy życie Indian, traperów, poszukiwaczy złota i kowbojów. Po tych atrakcjach udaliśmy się na pływalnię w Jarocinie, gdzie  rozkoszowaliśmy się wodnymi przyjemnościami. Później wpadliśmy do Mc Donald’sa. Był to miły, choć także wyczerpujący dzień.

W czwartek postanowiliśmy z panią dyrektor Mariolą Wojciechowską  pokazać gościom z Niemiec stolicę Dolnego Śląska -Wrocław. Zwiedziliśmy Ostrów Tumski i dalej, szlakiem wrocławskich krasnali, doszliśmy do Starego Rynku. Pani przewodnik przedstawiła nam wiele pięknych i ważnych dla tego miasta miejsc. Później pojechaliśmy do „Bobolandii” – krainy zabaw, gier i szaleństw. Ostatnim punktem wycieczki było robienie zakupów w centrum handlowym.

Ostatni dzień pobytu gości z Jesewitz był również szczegółowo zaplanowany. Wszyscy wzięli udział w spotkaniu z panem Józefem Orzechowskim w jego pszczelarskiej sieni. Gospodarz opowiedział nam o pracowitym życiu pszczół i pszczelarzy, dzięki którym możemy potem delektować się miodem i używać innych pszczelich produktów. Pan Orzechowski poczęstował nas wafelkami, które posmarować mógł każdy miodem z jego pasieki. Wszyscy też otrzymali niezwykle miły upominek  - słoiczek miodu. Po tym spotkaniu powędrowaliśmy do klasztoru franciszkanów. Ojciec Ksawery zaprosił nas na organowy koncert. Po wykonaniu znanych utworów  Bacha, Schuberta i Lista, ojciec gwardian zaprosił wszystkich do obejrzenia niezwykłego instrumentu, jakim są organy w naszym kościele klasztornym – objaśnił nam również i zaprezentował zasady jego działania i fantastyczne możliwości ponad 1400 piszczałek. Na klasztornym dziedzińcu czekało na nas pyszne śniadanie przygotowane przez nieocenionych pracowników naszej kuchni. W wędrówkach po ciekawych kobylińskich miejscach towarzyszyła i pomagała nam pani Anita Poprawska. Po  muzycznym spotkaniu przy klasztornych organach nadal obcowaliśmy ze sztuką. Tym razem, już  w naszej szkole, zaprezentowaliśmy gościom wiosenny koncert muzyczny, który został przygotowany przez panią Donatę Jankowską-Majnert. Członkowie kółka muzycznego przedstawili możliwości „dzwonkowej orkiestry” i swoje wokalne, językowe i taneczne talenty. Uczniowie z Jesewitz przedstawili również naszej szkolnej społeczności krótki artystyczny występ zawierający elementy śpiewu, tańca i gry na różnych instrumentach. Nie zabrakło w nim także niełatwych dla nich polskich słów. Tu pomocą służył pan Łukasz Szenkiel, przybliżający naszym partnerom z Jesewitz naszą ojczystą mowę.

Po obiedzie nasi goście wyruszyli w długą drogę do domu. Przy pożegnaniu polały się  łzy. Serdecznym uściskom i słowom nie było końca.

Gorące podziękowania należą się rodzicom uczniów biorących udział  w wymianie, szczególnie tym, którzy zadali sobie wiele trudu w przygotowanie gościny dla niemieckich dzieci w swoich domach – byli to państwo Kaczmarkowie, Polni, Robakowscy, Wielebscy, Polni, Konieczni i Zmysłowscy. Pozostali rodzice wspierali nas piekąc dla uczestników polsko – niemieckiego spotkania ciasto, przynosząc napoje, słodycze i przekąski oraz poświęcając nam swój cenny czas i aktywnie uczestnicząc w różnorakich przygotowaniach. Chcielibyśmy tu przypomnieć nazwiska wszystkich biorących w tym ciekawym projekcie uczniów: Nadia Rowicka, Joanna Polna, Roksana Konieczna, Patrycja Zmysłowska, Aleksandra Łopaczyk, Julia Majnert, Julia Strasburger, Sandra Wajdzik, Amelia Kończewicz, Sebastian Zarycki, Mateusz Polny, Hubert Kurzawa, Michał Kaczmarek, Adam Robakowski, Kamil Wielebski, Mikołaj Maleszka, Nikodem Klupś i Jan Kozłowski. Wsparcie rodziców jest dla nas niezwykle ważne.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy pomagali nam podczas tych czterech miłych, ale i pracowitych, intensywnie przeżywanych  dni. Dziękujemy również panu burmistrzowi Bernardowi Jasińskiemu za okazaną pomoc i życzliwość.

Przy planowaniu i przeprowadzeniu naszej partnerskiej wymiany korzystamy od 12 lat ze wsparcia finansowego Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z siedzibą w Warszawie.    

                                                                       Lidia Rękosiewicz