NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

 

W roku 2017 Szkoła Podstawowa w Kobylinie przystąpiła do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Program ten skierowany został do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Jest programem rządowym mającym na celu wspieranie w latach 2016-2020 organów prowadzących szkołę w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję oraz wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Wniosek złożony w imieniu szkoły przez panią Dyrektor M. Wojciechowską został pozytywnie zaakceptowany przez organ prowadzący szkołę. Warunkiem przyznania wsparcia było zapewnienie przez organ prowadzący szkołę co najmniej 20 procent wkładu własnego na zakup książek. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe dla biblioteki szkolnej w kwocie 15.000zł z czego 3.000zł to wkład własny, który otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego w Kobylinie. Po konsultacjach z uczniami, rodzicami i nauczycielami, za otrzymaną kwotę zostały zakupione nowości czytelnicze.

W ramach projektu i udzielonego wsparcia finansowego w okresie od maja do grudnia 2017r. biblioteka szkolna podjęła działania zmierzające do promocji i rozwijania czytelnictwa wśród naszych uczniów. Realizacja tak wielu działań nie byłaby możliwa bez pomocy i wsparcia nauczycieli i wychowawców, którzy chętnie włączali się w akcje i imprezy biblioteczne.

W trakcie trwania programu zorganizowane zostały imprezy i wydarzenia kulturalne promujące czytelnictwo. Były to m.in.:

 1. Wieczorno – nocna impreza czytelnicza „Noc Bibliotek” dla chętnych uczniów z klas IV -VI, w której udział wzięło prawie 40 uczniów.

 2. Ogólnopolska akcja bicia rekordu czytania „Jak nie czytam – jak czytam”, w której udział wzięła cała społeczność szkolna.

 3. W październiku 2017 z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych biblioteka zorganizowała szereg konkursów.

  - dla klas I konkurs plastyczny „Moja ulubiona postać z bajki”

  - dla klas II – III konkurs czytelniczy na projekt własnej okładki książki

  - dla klas IV – VII konkurs fotograficzny „Selfie z ulubioną książką”

 4. W dniach 16-20 października 2017 w klasach młodszych realizowany był projekt edukacyjny „Tydzień z książką”. W projekt zaangażowani byli uczniowie z kółka czytelniczego, którzy codziennie czytali wybrane książki swoim młodszym kolegom.

 5. „W krainie baśni” to impreza czytelnicza zorganizowana dla uczniów klas I w dniu 10 listopada, podczas której pierwszoklasiści zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej.

 6. Imprezą promująca czytelnictwo były „Urodziny Astrid Lindgren”. Impreza dla klas 4-7 zorganizowana została w 110 rocznicę urodzin pisarki. W tym dniu na uczniów czekało wiele atrakcji, m.in. konkurs na najciekawsze przebranie za Pippi, gazetka i wystawa książek „Twórczość A. Lindgren”, apel szkolny oraz czytanie w klasach fragmentów książek pisarki.

   

  W ramach realizacji NPRC kontynuowana była wieloletnia współpraca z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Kobylinie oraz Książnicą Pedagogiczną – Filią w Krotoszynie. Współpraca z tymi placówkami polegała głównie na wspólnym planowaniu zakupów książek, wymianie informacji o akcjach i imprezach organizowanych przez biblioteki oraz wypożyczeniach międzybibliotecznych. Wspólnie z Biblioteką Publiczną realizowany jest całoroczny program czytelniczy „Czytając – zdobywasz wiele!”, co roku organizujemy wspólnie ogólnopolską akcję Noc Bibliotek.

  Podczas organizowanych przez wychowawców klas spotkań z rodzicami uwzględniano tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży.

  Szkoła umożliwiła uczniom wypożyczanie książek na okres ferii zimowych i wakacji letnich, dostosowała organizację pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów.

  Warto również wspomnieć, że w planowanych zakupach książek uwzględnione zostały potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Zakupione zostały książki z większą czcionką, tak aby dostosować literaturę do potrzeb dzieci słabo czytających, mających problemy z nauką, przyswajaniem umiejętności czytania. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu zakupione zostały również książki z mniejszą ilością tekstu, tak aby uczniowie z problemami w nauce, słabo czytający mieli możliwość wyboru ciekawych książek dostosowanych do ich poziomu. W celu uwrażliwienia dzieci na inność, zakupiono książki związane z niepełnosprawnościami. Dla uczniów z różnego rodzaju dysfunkcjami zakupiono wierszyki logopedyczne, mające umożliwić uczniom z dysleksją, dysortografią ćwiczenie poprawnej wymowy i pisowni.

  Wzbogacono księgozbiór biblioteki o bajki psychoedukacyjne mające pokazać dzieciom, z jakimi trudnościami mierzą się osoby niepełnosprawne. Publikacje w przystępny sposób mają przekazywać wiedzę i dążyć do łamania stereotypów na temat niepełnosprawności.

   

  W każdej z klas zrealizowany został co najmniej jeden projekt edukacyjny z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

   

  Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa było przede wszystkim uatrakcyjnienie księgozbioru biblioteki oraz wzmocnienie potencjału i roli biblioteki w środowisku lokalnym. Zakup 998 nowych książek z pewnością przyczynił się do tego, aby nasi uczniowie mieli większą dostępność do nowości wydawniczych.

  Ponadto szereg podjętych działań oraz organizacja imprez czytelniczych przyciągnęły do biblioteki rzeszę czytelników. Świadczą o tym nie tylko liczne odwiedziny biblioteki, ale również liczby – wzrost wypożyczeń w stosunki do tego samego okresu w roku ubiegłym.

   

  Anita Poprawska