Ważne terminy

rok szkolny 2019/2020

 

L.p

Wydarzenie

Data

1.       

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r. 

2.       

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r. 

3.       

I półrocze

 

II półrocze

02.09.2019 r. - 24 stycznia 2020 r.

10 lutego 2020 r. - 26 czerwca 2020 r.

4.       

Wystawianie ocen za I półrocze

Przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne

15 stycznia 2020 r.

 

22 czerwca 2020 r.

5.       

Rada klasyfikacyjna

21 stycznia 2020 r.

22 czerwca 2020 r.

6.       

Ferie zimowe

27 stycznia 2020 r.  - 9 lutego 2020 r.

7.       

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

8.       

Egzamin Ósmoklasisty z:

- języka polskiego,

- matematyki,

- języka obcego.

 

 

21 kwietnia

22 kwietnia

23 kwietnia

9.       

Wyjazd ucznió klas IV do Niemiec

27 - 30 kwietnia 2020 r.

10.   

Wizyta uczniów z Niemiec

26 - 29 maja 2020 r.

11.   

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

12.   

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

13.   

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

  • 31 października
  • 24 stycznia - Święto Patrona Szkoły
  • 21-23 kwietnia - Egzamin ósmoklasisty
  • 12 czerwca
  • 1 czerwca - Dzień Dziecka

14.   

Spotkanie z rodzicami

10.09.2019 r.

28.11.2019 r.

23.01.2020 r.

26.03.2020 r.

14.05.2020 r.

15.06.2020 r.