Ważne terminy

rok szkolny 2018/2019

 

L.p

Wydarzenie

Data

1.       

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r. 

2.       

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r. 

3.       

I półrocze

03.09. 2018 r.- 11 stycznia 2019 r.

4.       

Wystawianie ocen

8 stycznia 2019 r.

5.       

Rada klasyfikacyjna

9 stycznia 2019 r.

6.       

Ferie zimowe

14 – 27 stycznia 2019 r. 

7.       

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

8.       

Egzamin Ósmoklasisty z:

- języka polskiego,

- matematyki,

- języka obcego.

 

 

15 kwietnia

16 kwietnia

17kwietnia

9.       

Informacje o ocenach przewidywanych.

6 czerwca 2019 r.

10.   

Rada klasyfikacyjna

13 czerwca 2019 r.

11.   

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

12.   

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

13.   

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

12 października

2 listopada

15, 16, 17 kwietnia – egzaminy kl. 8

2 maja

31 maja – Dzień Dziecka

 

14.   

Spotkanie z rodzicami

13.09.2018 r.

25.10.2018 r.

22.11. 2018 r.

20.12. 2018 r.

10.01. 2019 r.

14.03. 2019 r.

11.04.2019 r.

16.05.2019 r.

06.06.2019 r.