Ważne terminy

rok szkolny 2020/2021

L.p.

Wydarzenie

Data

1.      

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r. 

2.      

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r. 

3.      

I półrocze

II półrocze

02.09.2021- 29.01.2021

01.02.2021 – 25.06.2021

4.      

Wystawianie ocen

25 stycznia 2021

5.      

Rada klasyfikacyjna

28 stycznia 2021

6.      

Ferie zimowe

15 – 28 lutego 2021 r. 

7.      

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r. 

8.      

Egzamin Ósmoklasisty z:

·        języka polskiego,

·        - matematyki,

·        języka obcego.

 

 

25.05.2021

26.05.2021

27.05.2021

9.      

Informacje o ocenach przewidywanych rocznych.

14 czerwca 2021 r.

10. 

Rada klasyfikacyjna

21 czerwca 2021 r.

11. 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

12. 

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

13. 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

·        2 listopada

·        25-27 maja – egzaminy kl. 8

·        1 czerwca

·        4 czerwca

14. 

Spotkanie z rodzicami

·        drugi tydzień września *

·        15 października

·        19 listopada

·        17 grudnia

·        28 stycznia *

·        18 marca

·        22 kwietnia*

·        14 czerwca*

 

*- spotkania i wywiadówki odbywają  się stacjonarnie w klasach, pozostałe to konsultacje – spotkania on-lin