Ważne terminy

rok szkolny 2021/2022

L.p.

Wydarzenie

Data

1.      

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r. 

2.      

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021 r. 

3.      

I półrocze

II półrocze

01.09.2021- 29.01.2022

31.01.2021 – 24.06.2022

4.      

Wystawianie ocen za pierwsze półrocze

11 stycznia 2022

5.      

Rada klasyfikacyjna za I półrocze

12 stycznia 2022

6.      

Ferie zimowe

17 – 30 stycznia 202 r. 

7.      

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. 

8.      

Egzamin Ósmoklasisty z:

·        języka polskiego,

·        matematyki,

·        języka obcego.

 

 

 

 

 

 

Termin dodatkowy

 

 

 24.05.2022

25.05.2022

26.05.2022

_______________

13 czerwca 2022 r.

14 czerwca 2022 r.

15 czerwca 2022 r.

 

9.      

Informacje o ocenach przewidywanych rocznych.

13 czerwca 2022 r.

10. 

Rada klasyfikacyjna za II półrocze

20 czerwca 2022 r.

11. 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r. 

12. 

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r. 

13. 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

  • 12 listopada
  • 24-26 maja – egzaminy kl. 8
  • 14, 15 października
  • 2 maja
  • 1 czerwca
  • 17 czerwca

14. 

Spotkanie z rodzicami

·        drugi tydzień września (wywiadówka)

·        28 października

·        2 grudnia

·        13 stycznia (wywiadówka)

·        3 marca

·        28 kwietnia

·        13 czerwca (wywiadówka)