Harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników,

klas wstępnych, szkół branżowych I stopnia, szkół policealnych

i szkół dla dorosłych – rok szkolny 2019/2020

Rodzice
Absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych
województwa wielkopolskiego

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do liceów ogólnokształcących, techników, klas wstępnych, szkół branżowych I stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Uprzejmie wyjaśniamy, iż:

  1. z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące i dotychczasowe czteroletnie technikum staje się odpowiednio czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum,
  2. od 1 września 2019 r. w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum prowadzi się klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum – dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum,
  3. na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I stopnia) odrębnie dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum i kandydatów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów:

  • do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych z oddziałami klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum oraz klas wstępnych określa załącznik nr 1,
  • na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych określa załączniki nr 2,
  • do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych określa załącznik nr 3.

ZAŁĄCZNIKI:


List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów

      


 

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Rodzice wybrali firmę AVIVA, która ubezpieczy dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Składki ubezpieczeniowe do wyboru w wysokości:

  • 33,00 zł
  • 46,00 zł
  • 55,00 zł
  • 150,00 zł

Uczniowie wpłacają do 8 października 2018 r.