Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 

Przewodnicząca:

Z-cy Przewodniczącej:

Sekretarz:

Skarbnik:

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca:

Członkowie:

 

  • Regulamin Rady Rodziców
  • Plan Pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021