Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 

Przewodnicząca:

Z-cy Przewodniczącej: 

Sekretarz:

Skarbnik:

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca:

Członkowie:

 

  • Regulamin Rady Rodziców tutaj !
  • Plan Pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020 tutaj !