DOKUMENTY SZKOLNE:

  • Statu Zespołu Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie tutaj !
  • Punktowe zasady oceniania zachowania tutaj !
  • Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2021/2022 tutaj !