• Statu Zespołu Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie tutaj !
  • Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny tutaj !