ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Klasa
Termin Nauczyciel
I a

Czwartek,

godz. 10:30

M. Jakubek
I b

Poniedziałek,

godz. 10:30

co drugi tydzień

M. Jakubek
I c

Poniedziałek,

godz. 10:30

co drugi tydzień
M. Jakubek
II a

Czwartek,

godz. 9:35

M. Jakubek
II b

Wtorek,

godz. 9:35

M. Jakubek
II c

Czwartek,

godz. 11:30

M. Wojciechowska
III

Środa,

godz. 12:35

M. Wojciechowska
IV a, IV b

Czwartek,

godz. 12:35

M. Wojciechowska