PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

  1. "Umiem pływać" – nauka pływania dla uczniów klas I-III - program Ministerstwa Sportu i Turystyki.
  2. "Szkoła ludzi sukcesu" - projekt unijny (wyposażenie pracowni przyrodniczej, biologicznej, chemicznej, fizycznej, pomoce logopedyczne i do zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach I-III ) + zajęcia z uczniami.
  3. Subwencja rządowa - wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych.
  4. Cyfrowa Wielkopolska - zakwalifikowani - realizacja w 2022 r. - nowa pracownia komputerowa w budynku nr II (ul. Krotoszyńska).
  5. "Ctrl+Z: cofamy przemoc" (warsztaty dla uczniów klas VI-VIII, nauczycieli i rodziców) - projekt Fundacji Duda im. Maksymiliana Duda.