ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

KL. I - V

Klasa
Termin
Nauczyciel
I a

WTOREK, 12:35

CZWARTEK, 10:30

(co 2 tydzień)

M. LINDNER
I b
PONIEDZIAŁEK, 10:15
M. LINDNER
II c

WTOREK, 12:35

R. GABRYELCZYK
III

WTOREK, 12:35

(co 2 tydzień)

R. GABRYELCZYK
IV c

PONIEDZIAŁEK, 12:35

M. LINDNER
IV a PIĄTEK, 8:45
IV b PIĄTEK, 10:30
V a CZWARTEK, 7:45
V b,d

PONIEDZIAŁEK, 7:45

(co 2 tydzień - zajęcia rozwijające

kompetencje emocjonalnie - społeczne)

V c CZWARTEK, 12:35

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

KL. VI - VIII

Klasa
Przedmiot
Termin
Nauczyciel
VI a,b
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

PONIEDZIAŁEK,

13:30 - 14:15

M. GORYNIAK
VII a

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

CHŁOPCY

PONIEDZIAŁEK,

14:20 - 15:10

M. GORYNIAK

 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

DZIEWCZYNY

WTOREK,

13:30 - 14:15

VII b

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

CHŁOPCY

ŚRODA,

13:30 - 14:15

M. GORYNIAK

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

DZIEWCZYNY

ŚRODA,

13:30 - 14:15

VII c

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

CHŁOPCY

PONIEDZIAŁEK,

14:25 - 15:10

M. GORYNIAK
VIII a

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

CHŁOPCY

ŚRODA,

13:30 - 14:15

M. GORYNIAK
VIII b

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

CHŁOPCY

ŚRODA,

7:45 - 8:30

M. GORYNIAK

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

DZIEWCZYNY

ŚRODA,

7:45 - 8:30

VI b

Zajęcia doskonalące

znajomość języka polskiego

PONIEDZIAŁEK,

13:30 - 14:15

J. MAJOREK-PILUJSKA